USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Dokumenty

AKTUALIZACJA:

Zarządzenie nr 03/2021 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Wsparcia w Projekcie pn.: “Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych w PWSZ Gniezno z wykorzystaniem Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej”