USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Pressroom

Rok akademicki 2022/2023

  • Zajęcia z zakresu „Pediatrii i pielęgniarstwa pediatrycznego” realizowane w MCSM

Rok akademicki 2021 /2022

  • Letnie warsztaty symulacji medycznych dla kadry dydaktycznej związanej z MCSM 

źródło i galeria zdjęć: Letnie warsztaty symulacji medycznych w Słupsku – ANS Gniezno (ans-gniezno.edu.pl)


  • Wiosenny Dzień Otwarty w naszej uczelni

źródło i galeria zdjęć: Dzień Otwarty w PSW Gniezno – ANS Gniezno (ans-gniezno.edu.pl)


  • Szkolenie dla studentów pielęgniarstwa z zakresu symulacji niskiej wierności

źródło i galeria zdjęć: https://ans-gniezno.edu.pl/uczelnia/o-uczelni-o-nas/projekty-finansowane-ze-srodkow-unijnych/monoprofilowe-centrum-symulacji-medycznej/pressroom/szkolenie-z-zakresu-symulacji-niskiej-wiernosci-dla-studentow-psw-gniezno/(otworzy się w nowej karcie)


  • Szkolenie dla studentów pielęgniarstwa z zakresu pośredniej i wysokiej wierności 

źródło i galeria zdjęć: https://ans-gniezno.edu.pl/uczelnia/o-uczelni-o-nas/projekty-finansowane-ze-srodkow-unijnych/monoprofilowe-centrum-symulacji-medycznej/pressroom/szkolenia-z-zakresu-symulacji-medycznych-w-mcsm/


  • MCSM – kolejny etap szkoleń studentów kierunku pielęgniarstwa

Galeria zdjęć z MCSM – https://ans-gniezno.edu.pl/uczelnia/o-uczelni-o-nas/projekty-finansowane-ze-srodkow-unijnych/monoprofilowe-centrum-symulacji-medycznej/pressroom/galeria/(otworzy się w nowej karcie)
źródło: https://ans-gniezno.edu.pl/uczelnia/o-uczelni-o-nas/projekty-finansowane-ze-srodkow-unijnych/monoprofilowe-centrum-symulacji-medycznej/pressroom/zajecia-w-mcsm/(otworzy się w nowej karcie)


Rok akademicki 2020 /2021

  • Otwarcie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych

źródło i galeria zdjęć: https://ans-gniezno.edu.pl/uczelnia/o-uczelni-o-nas/projekty-finansowane-ze-srodkow-unijnych/monoprofilowe-centrum-symulacji-medycznej/pressroom/zajecia-w-mcsm/otwarcie-monoprofilowego-centrum-symulacji-medycznej/

źródło:https://youtu.be/EYABmZdufxc


  • Symulacja medyczna w kształceniu personelu medycznego – wywiad z dr Anną Basą, Koordynatorem projektu

Rok akademicki 2019 /2020

  • Konferencja pt.: „Symulacja medyczna w edukacji pielęgniarek i położnych”, zapowiadająca otwarcie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych w naszej uczelni.

źródło i galeria zdjęć: https://ans-gniezno.edu.pl/uczelnia/o-uczelni-o-nas/projekty-finansowane-ze-srodkow-unijnych/monoprofilowe-centrum-symulacji-medycznej/pressroom/symulacja-medyczna-w-edukacji-pielegniarek-i-poloznych/(otworzy się w nowej karcie)


Media o nas


Archiwum publikowanych informacji