USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Szkolenia z zakresu symulacji medycznych w MCSM

W dniach 6-9 grudnia br. studenci pielęgniarstwa uczestniczyli w specjalistycznych szkoleniach z zakresu symulacji pośredniej i wysokiej wierności. Szkolenia sfinansowano z projektu unijnego „Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych w PWSZ Gniezno z wykorzystaniem Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej”, a sam projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – PO WER.

Pracownie, w których odbyły się szkolenia zostały wyposażone w wysokospecjalistyczny sprzęt intensywnego nadzoru, system audio-video, symulatory wysokiej wierności oraz inne fantomy i trenażery, które w pełni symulują czynności życiowe człowieka. Dzięki temu nasi studenci mogli w warunkach zbliżonych do autentycznych sytuacji – ćwiczyć umiejętności i procedury ratujące zdrowie i życie pacjentów.

Szkolenia przeprowadzili doświadczeni instruktorzy symulacji medycznej.