USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Kalendarz wyborczy

KALENDARZ WYBORCZY

SZCZEGÓŁOWY KALENDARZ CZYNNOŚCI WYBORCZYCH
w wyborach Rektora Akademii Nauk Stosowanych
im. H. Cegielskiego w Gnieźnie
Uczelnia Państwowa
na kadencję 2024-2028

do 09.02.2024Zgłaszanie kandydatów na stanowisko Rektora.
12.02.2024Wskazanie kandydatów na stanowisko Rektora przez Radę Uczelni lub 8 członków Senatu do zaopiniowania przez Senat.
23.02.2024Zaopiniowanie przez Senat kandydatów na stanowisko Rektora.
23.02.2024Wysłuchanie przez Radę Uczelni kandydatów na stanowisko Rektora i wskazanie ich Komisji Wyborczej i Elektorom.
01.03.2024Podanie przez Komisję Wyborczą do wiadomości wspólnoty Uczelni listy kandydatów na Rektora.
08.04.2024Wybór Rektora przez Elektorów.
12.04.2024Podanie przez Komisję Wyborczą do wiadomości wspólnoty Uczelni wyniku wyborów Rektora.

SZCZEGÓŁOWY KALENDARZ CZYNNOŚCI WYBORCZYCH
w wyborach kolegium elektorów Akademii Nauk Stosowanych
im. H. Cegielskiego w Gnieźnie
Uczelnia Państwowa
kadencję 2024-2028

  1. Zgłaszanie kandydatów do kolegium elektorów ANS Gniezno do dnia 02 lutego 2024 r. do godziny 12:00.
  2. Sporządzenie i ogłoszenie listy kandydatów do kolegium elektorów w dniu 02 lutego 2024r.
  3. Wybory elektorów do kolegium elektorów ANS Gniezno zostaną przeprowadzone w następujących terminach:
Wybory elektorów do kolegium elektorów ANS Gniezno
DataGrupa wyborczaGodzina
5.02.2024 (poniedziałek)nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowiskach profesora lub profesora uczelni10:00 – 11:00
5.02.2024 (poniedziałek)nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowiskach adiunkta, asystenta, lektora lub instruktora11:30 – 12:30
5.02.2024 (poniedziałek)pracownicy administracyjni13:00 – 14:00
  1. Samorząd Studencki ANS Gniezno do dnia 05.02.2024r. wybierze i deleguje przedstawicieli studentów do Kolegium Elektorów.
  2. Podanie przez Komisję Wyborczą do wiadomości wspólnoty Uczelni wyniku wyborów Kolegium Elektorów do dnia 07.02.2024r.

SZCZEGÓŁOWY KALENDARZ CZYNNOŚCI WYBORCZYCH
w wyborach członków Senatu Akademii Nauk Stosowanych
im. H. Cegielskiego w Gnieźnie
Uczelnia Państwowa
na kadencję 2024-2028

  1. Zgłaszanie kandydatów na członków Senatu ANS Gniezno do dnia 10 maja 2024 r.
  2. Sporządzenie i ogłoszenie listy kandydatów do Senatu do dnia 15 maja 2024r.
  3. Wybory członków Senatu zostaną przeprowadzone w następujących terminach:
Wybory członków Senatu ANS Gniezno
DataGrupa wyborczaGodzina
17.05.2024 (piątek)pracownicy dydaktyczni zatrudnieni na stanowisku profesora i profesora uczelni10:00 – 11:00
17.05.2024 (piątek)pracownicy dydaktyczni zatrudnieni
w uczelni ze stopniem doktora
11:30 – 12:30
17.05.2024 (piątek)pracownicy administracyjni
i pracownicy dydaktyczni nie posiadający stopnia doktora
13:00 – 14:00
  1. Samorząd Studencki ANS Gniezno do dnia 17.05.2024r. wybierze i deleguje przedstawicieli studentów do Senatu ANS Gniezno.
  2. Podanie przez Komisję Wyborczą do wiadomości wspólnoty Uczelni wyniku wyborów do Senatu do dnia 20.05.2024r.

Adres do korespondencji:
ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 38
62-200 Gniezno
tel. +48 61 424 29 42
sekretariat@ans-gniezno.edu.pl

Uchwała nr 1-2024 Kalendarz wyborczy – wybory Rektora – Zmieniona Uchwałą nr 6-2024 z dnia 30.01.2024r.

Uchwała nr 2-2024 Kalendarz wyborczy – wybory kolegium elektorów

Uchwała nr 3-2024 Kalendarz wyborczy – wybory Senatu

Uchwała nr 6-2024 – Zmieniająca Uchwałę nr 1-2024 z dnia 08.01.2024r.