USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Komunikaty

KOMUNIKATY

Komunikat Komisji Wyborczej ANS Gniezno
w sprawie wyborów członków Senatu Akademii Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie
Uczelnia Państwowa
na kadencję 2024-2028

Komisja Wyborcza Akademii Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa informuje, że dokumenty kandydatów na członków Senatu Akademii Nauk Stosowanych
im. H. Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa na kadencję 2024-2028 należy składać w:

Rektoracie ANS Gniezno ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 38, 62-200 Gniezno w terminie do dnia 10 maja 2024 r. do godz. 12:00.

Zgłoszenie kandydata następuje w zamkniętych kopertach. Koperty powinny być adresowane do Komisji Wyborczej ANS Gniezno.

Zgłoszenie powinno zawierać dokumenty wymagane przez ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce, Statut ANS Gniezno, w tym te wskazane w uchwale nr 10/2024 Komisji Wyborczej ANS Gniezno z dnia 18 kwietnia 2024 r.

Informujemy, że zgodnie z przepisem art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity Dz.U. z 2023r. poz. 742 z późn. zm.): „W uczelni publicznej ta sama osoba może być członkiem senatu nie więcej niż przez 2 następujące po sobie kadencje.”

Komunikat Komisji Wyborczej ANS Gniezno w sprawie wyborów członków Senatu


Komunikat Komisji Wyborczej ANS Gniezno
z dnia 12 kwietnia 2024r.
w sprawie wyborów Rektora Akademii Nauk Stosowanych
im. H. Cegielskiego w Gnieźnie
Uczelnia Państwowa
na kadencję 2024-2028

Komisja Wyborcza Akademii Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa (dalej: „Uczelnia”) podaje do wiadomości wspólnoty Uczelni, że w dniu 08 kwietnia 2024 r. Kolegium Elektorów Uczelni jednogłośnie dokonało wyboru Rektora Akademii Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa na kadencję 2024-2028. Rektorem został wybrany:


prof. dr hab. n. med. Paweł Chęciński.

Komunikat Komisji Wyborczej ANS Gniezno z dnia 12 kwietnia 2024r


Komunikat Komisji Wyborczej ANS Gniezno
z dnia 01 marca 2024 r.
w sprawie wyborów Rektora Akademii Nauk Stosowanych
im. H. Cegielskiego w Gnieźnie
Uczelnia Państwowa
na kadencję 2024-2028

Komisja Wyborcza Akademii Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa (dalej: „Uczelnia”) niniejszym podaje do wiadomości wspólnoty Uczelni, że w wyborach na Rektora Uczelni na kadencję 2024-2028 wskazany został jeden kandydat. Kandydatem tym jest urzędujący Rektor Uczelni prof. dr hab. n. med. Paweł Chęciński.


Kandydatura prof. dr hab. n. med. Pawła Chęcińskiego została pozytywnie zaopiniowana przez Senat Uczelni, co zostało potwierdzone uchwałą Senatu nr 493/2024 z dnia 23 lutego 2024 r.


W związku z powyższym, działając na podstawie § 65 ust. 4 Statutu Uczelni oraz zgodnie ze Szczegółowym kalendarzem czynności wyborczych w wyborach na Rektora Uczelni, Komisja Wyborcza podaje do wiadomości wspólnoty Uczelni listę kandydatów na stanowisko Rektora Uczelni na kadencję 2024 – 2028.


Lista kandydatów stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

Komunikat Komisji Wyborczej ANS Gniezno z dnia 01 marca 2024 r.

Załącznik do Komunikatu Komisji Wyborczej ANS Gniezno z dnia 01 marca 2024 r.


Komunikat Komisji Wyborczej ANS Gniezno
w sprawie wyborów kolegium elektorów Akademii Nauk Stosowanych
im. H. Cegielskiego w Gnieźnie
Uczelnia Państwowa
na kadencję 2024-2028

Komisja Wyborcza Akademii Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa informuje, że dokumenty kandydatów na Elektorów Akademii Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa na kadencję 2024-2028 należy składać w:

Rektoracie ANS Gniezno ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 38, 62-200 Gniezno w terminie do dnia 02 lutego 2024 r. do godz. 12:00.

Zgłoszenie kandydata następuje w zamkniętych kopertach. Koperty powinny być adresowane do Komisji Wyborczej ANS Gniezno.

Zgłoszenie powinno zawierać dokumenty wymagane przez ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Statucie ANS Gniezno, w tym wskazane w uchwale nr 04/2024 Komisji Wyborczej ANS Gniezno z dnia 08 stycznia 2024 r.


Komunikat Komisji Wyborczej ANS Gniezno
w sprawie wyborów Rektora Akademii Nauk Stosowanych
im. H. Cegielskiego w Gnieźnie
Uczelnia Państwowa
na kadencję 2024-2028

Komisja Wyborcza Akademii Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa informuje, że dokumenty kandydatów na Rektora Akademii Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa na kadencję 2024-2028 należy składać w:

Rektoracie ANS Gniezno ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 38, 62-200 Gniezno w terminie do dnia 09 lutego 2024 r. do godz. 15:00.

Zgłoszenie kandydata następuje w zamkniętych kopertach. Koperty powinny być adresowane do Rady Uczelni ANS Gniezno.

Zgłoszenie powinno zawierać dokumenty wymagane przez ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Statucie ANS Gniezno, w tym wskazane w uchwale nr 05/2024 Komisji Wyborczej ANS Gniezno z dnia 08 stycznia 2024 r.

Osoby, które prawidłowo złożą dokumenty, zostaną poinformowane o spotkaniu z Radą Uczelni, które odbędą się w dniu 23 lutego 2024 r. od godz. 12:00 w Rektoracie ANS Gniezno ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 38, 62-200 Gniezno w Sali Senatu.

Komunikat w sprawie wyborów Kolegium Elektorów

Komunikat w sprawie wyborów Rektora