USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Komunikaty

KOMUNIKATY

Komunikat Komisji Wyborczej ANS Gniezno
w sprawie wyborów kolegium elektorów Akademii Nauk Stosowanych
im. H. Cegielskiego w Gnieźnie
Uczelnia Państwowa
na kadencję 2024-2028

Komisja Wyborcza Akademii Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa informuje, że dokumenty kandydatów na Elektorów Akademii Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa na kadencję 2024-2028 należy składać w:

Rektoracie ANS Gniezno ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 38, 62-200 Gniezno w terminie do dnia 02 lutego 2024 r. do godz. 12:00.

Zgłoszenie kandydata następuje w zamkniętych kopertach. Koperty powinny być adresowane do Komisji Wyborczej ANS Gniezno.

Zgłoszenie powinno zawierać dokumenty wymagane przez ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Statucie ANS Gniezno, w tym wskazane w uchwale nr 04/2024 Komisji Wyborczej ANS Gniezno z dnia 08 stycznia 2024 r.


Komunikat Komisji Wyborczej ANS Gniezno
w sprawie wyborów Rektora Akademii Nauk Stosowanych
im. H. Cegielskiego w Gnieźnie
Uczelnia Państwowa
na kadencję 2024-2028

Komisja Wyborcza Akademii Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa informuje, że dokumenty kandydatów na Rektora Akademii Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa na kadencję 2024-2028 należy składać w:

Rektoracie ANS Gniezno ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 38, 62-200 Gniezno w terminie do dnia 09 lutego 2024 r. do godz. 15:00.

Zgłoszenie kandydata następuje w zamkniętych kopertach. Koperty powinny być adresowane do Rady Uczelni ANS Gniezno.

Zgłoszenie powinno zawierać dokumenty wymagane przez ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Statucie ANS Gniezno, w tym wskazane w uchwale nr 05/2024 Komisji Wyborczej ANS Gniezno z dnia 08 stycznia 2024 r.

Osoby, które prawidłowo złożą dokumenty, zostaną poinformowane o spotkaniu z Radą Uczelni, które odbędą się w dniu 23 lutego 2024 r. od godz. 12:00 w Rektoracie ANS Gniezno ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 38, 62-200 Gniezno w Sali Senatu.

Komunikat w sprawie wyborów Kolegium Elektorów

Komunikat w sprawie wyborów Rektora