Zajęcia dydaktyczne realizowane na kierunku pielęgniarstwo w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej Państwowej Szkoły Wyższej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie, mają na celu poprawę jakości kształcenia w oparciu o wdrożony Program Rozwoju Uczelni.

Symulacja medyczna, jako dynamicznie rozwijająca się metoda nauczania, daje studentom możliwość fizycznego wykonania zabiegów i czynności medycznych w wystandaryzowanych, kontrolowanych i powtarzalnych warunkach z możliwością uzyskania natychmiastowej informacji zwrotnej od doświadczonych i kompetentnych instruktorów. Z kolei możliwość ćwiczenia zaawansowanych scenariuszy na etapie przedklinicznym sprawia, że studenci są lepiej przygotowani do zajęć w kontakcie z pacjentem.

Otwarcie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej

Struktura MCSM

Regulamin MCSM

Kształcenie praktyczne w MCSM

Zajęcia w MCSM – semestr letni (aktualizacja 04.04.2022)

Zajęcia w MCSM Filia Krotoszyn – semestr letni

 

Zajęcia w MCSM zrealizowane w semestrze zimowym:

Plan zajęć w MCSM

Plan zajęć w MCSM filia Krotoszyn