USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

Zajęcia w MCSM

Zajęcia dydaktyczne realizowane na kierunku pielęgniarstwo w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej w Akademii Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa, mają na celu poprawę jakości kształcenia w oparciu o wdrożony Program Rozwoju Uczelni.

Symulacja medyczna, jako dynamicznie rozwijająca się metoda nauczania, daje studentom możliwość fizycznego wykonania zabiegów i czynności medycznych w wystandaryzowanych, kontrolowanych i powtarzalnych warunkach z możliwością uzyskania natychmiastowej informacji zwrotnej od doświadczonych i kompetentnych instruktorów. Z kolei możliwość ćwiczenia zaawansowanych scenariuszy na etapie przedklinicznym sprawia, że studenci są lepiej przygotowani do zajęć w kontakcie z pacjentem.

Aktualny plan zajęć w MCSM

Archiwum

Zajęcia w MCSM zrealizowane w semestrze zimowym 2022/2023:

Zajęcia w MCSM zrealizowane w semestrze letnim 2021/2022:

Zajęcia w MCSM zrealizowane w semestrze zimowym 2021/2022: