USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

„Program Praktyk Zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” – I i II edycja

Rekrutacja uzupełniająca studentów PWSZ w Gnieźnie na praktyki zawodowe (II edycja)

FE Wiedza Edukacja Rozwoj

Rekrutacja uzupełniająca

Rekrutacja studentów PWSZ w Gnieźnie na praktyki zawodowe w ramach II edycji projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt.  „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

II Edycja – rok akademicki 2017/2018

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie ogłasza z dniem 8 grudnia 2017 r. rekrutację studentów PWSZ w Gnieźnie na praktyki zawodowe w ramach II edycji projektu pt.  „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W II edycji praktyk zawodowych mogą wziąć udział studenci PWSZ w Gnieźnie spełniający wymagania określone

Regulaminie rekrutacji studentów PWSZ w Gnieźnie na praktyki zawodowe do Projektu na kierunkach studiów:

Nazwa kierunku studiów Przewidywana liczba Praktykantówz danego kierunku studióww II edycji
Informatyka1
Zarządzanie i inżynieria produkcji2
Łączna liczba praktykantów3

Termin składania dokumentów: od 8 grudnia do 15.12.2017 r. do godz. 15:00 w Rektoracie PWSZ w Gnieźnie, ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 38, 62-200 Gniezno, Sekretariat Prorektorów.

  • pisemny wniosek o udział w projekcie – stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji studentów PWSZ w Gnieźnie na praktyki zawodowe w ramach Projektu
  • CV z wyróżnieniem doświadczenia zawodowego (w tym informacji o praktykach zawodowych) oraz informacji o ukończonych kursach i szkoleniach oraz znajomości języków obcych).

Rektorat PWSZ w Gnieźnie, w godz. 8.00-15.00

Kontakt w sprawie rekrutacji 61 425 72 84 w. 231 lub/i 61 424 29 42 w. 331 mgr inż. Justyna Szablak, mgr inż. Agnieszka Tunak-Grześkowiak.

Wniosek, który nie wpłynie w wyznaczonym terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu.   

Załączniki (do pobrania)

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Lista rankingowa studentów PWSZ – II edycja – rekrutacja uzupełniająca

Lista rankingowa studentów PWSZ – II edycja

Harmonogram rozmów rekrutacyjnych w II edycji “Programu praktyk zawodowych w PWSZ-ach”


Rekrutacja uzupełniająca studentów PWSZ w Gnieźnie na praktyki zawodowe (II edycja)

FE Wiedza Edukacja Rozwoj

Rekrutacja uzupełniająca

Rekrutacja studentów PWSZ w Gnieźnie na praktyki zawodowe w ramach II edycji projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt.  „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

II Edycja – rok akademicki 2017/2018


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie ogłasza z dniem 21 listopada 2017 r. rekrutację studentów PWSZ w Gnieźnie na praktyki zawodowe w ramach II edycji projektu pt.  „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W II edycji praktyk zawodowych mogą wziąć udział studenci PWSZ w Gnieźnie spełniający wymagania określone

Regulaminie rekrutacji studentów PWSZ w Gnieźnie na praktyki zawodowe do Projektu na kierunkach studiów:

Nazwa kierunku studiów Przewidywana liczba Praktykantówz danego kierunku studióww II edycji
Informatyka5
Zarządzanie i inżynieria produkcji5
Łączna liczba praktykantów10
Łączna liczba praktykantów
z zakładanym podziałem na kobiety
i mężczyzn
KobietyMężczyźni
37

Termin składania dokumentów: od 21 listopada do 27.11.2017 r. do godz. 15:00 w Rektoracie PWSZ w Gnieźnie, ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 38, 62-200 Gniezno, Sekretariat Prorektorów.

  • pisemny wniosek o udział w projekcie – stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji studentów PWSZ w Gnieźnie na praktyki zawodowe w ramach Projektu
  • CV z wyróżnieniem doświadczenia zawodowego (w tym informacji o praktykach zawodowych) oraz informacji o ukończonych kursach i szkoleniach oraz znajomości języków obcych).

Rektorat PWSZ w Gnieźnie, w godz. 8.00-15.00

Kontakt w sprawie rekrutacji 61 425 72 84 w. 231 lub/i 61 424 29 42 w. 333 mgr inż. Justyna Jastrzębska, mgr inż. Agnieszka Tunak-Grześkowiak.

Wniosek, który nie wpłynie w wyznaczonym terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu.   

Załączniki (do pobrania)

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Rekrutacja studentów PWSZ w Gnieźnie na praktyki zawodowe (II edycja)

FE Wiedza Edukacja Rozwoj

Rekrutacja studentów PWSZ w Gnieźnie na praktyki zawodowe w ramach II edycji projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt.  „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

II Edycja – rok akademicki 2017/2018

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie ogłasza z dniem 14 listopada 2017 r. rekrutację studentów PWSZ w Gnieźnie na praktyki zawodowe w ramach II edycji projektu pt.  „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W II edycji praktyk zawodowych mogą wziąć udział studenci PWSZ w Gnieźnie spełniający wymagania określone

Regulaminie rekrutacji studentów PWSZ w Gnieźnie na praktyki zawodowe do Projektu na kierunkach studiów:

Nazwa kierunku studiów Przewidywana liczba Praktykantówz danego kierunku studióww II edycji
Informatyka5
Zarządzanie i inżynieria produkcji5
Łączna liczba praktykantów10
Łączna liczba praktykantów
z zakładanym podziałem na kobiety
i mężczyzn
KobietyMężczyźni
37

Termin składania dokumentów: od 14 listopada do 20.11.2017 r. do godz. 15:00 w Rektoracie PWSZ w Gnieźnie, ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 38, 62-200 Gniezno, Sekretariat Prorektorów.

  • pisemny wniosek o udział w projekcie – stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji studentów PWSZ w Gnieźnie na praktyki zawodowe w ramach Projektu
  • CV z wyróżnieniem doświadczenia zawodowego (w tym informacji o praktykach zawodowych) oraz informacji o ukończonych kursach i szkoleniach oraz znajomości języków obcych).

Rektorat PWSZ w Gnieźnie, w godz. 8.00-15.00

Kontakt w sprawie rekrutacji 61 425 72 84 w. 231 lub/i 61 424 29 42 w. 333 mgr inż. Justyna Jastrzębska, mgr inż. Agnieszka Tunak-Grześkowiak.

Wniosek, który nie wpłynie w wyznaczonym terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu.   

Załączniki (do pobrania)

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Rekrutacja zakładów pracy/instytucji oraz uczelnianych opiekunów praktyk (II edycja)

FE Wiedza Edukacja Rozwoj

Rekrutacja zakładów pracy/instytucji przyjmujących na kursowe
i pilotażowe praktyki zawodowe studentów PWSZ w Gnieźnie  (II edycja) w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie ogłasza z dniem 29 września 2017 rrekrutację zakładów pracy/instytucji przyjmujących na praktyki zawodowe (kursowe i pilotażowe) studentów PWSZ w Gnieźnie, prowadzone
w ramach  projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
(II edycja projektu)
.

Realizacja projektu przez PWSZ w Gnieźnie obejmuje dwie edycje 5-miesięcznych praktyk zawodowych (2 miesiące kursowej i 3 miesiące pilotażowej) dla studentów studiów inżynierskich II i III roku, którzy odbyli już 6 tygodni praktyki kursowej.

Edycja II – w roku akademickim 2017/2018 (rekrutacja praktykantów X/XI.2017 i realizacja praktyk w przedziale czasowym XI.2017-VI.2018 r. W II. edycji praktyk zawodowych udział mogą wziąć zakłady pracy/instytucje spełniające wymagania określone w Regulaminie wyboru zakładu pracy/ instytucji przyjmujących na praktyki zawodowe (kursowe i pilotażowe) studentów PWSZ w Gnieźnie (zał. 1).

Planowana liczba studentów objętych II. edycją projektu to 10 studentów inżynierskich studiów stacjonarnych II i III roku, którzy odbyli już minimum 6 tygodni praktyk w ramach programu studiówa w projekcie zrealizują 5 miesięcy praktyk (2 miesiące kursowej praktyki, 3 miesiące pilotażowej). Praktyka powinna odbyć się w nieprzekraczalnym terminie do 15.06.2018 r. w wymiarze 100 dni roboczych zgodnie z ustalonym harmonogramem. Jeden dzień rozliczeniowy praktyki zawodowej wynosi: 8 godz. zegarowych dla praktykantów na inżynierskich kierunkach studiów, 7 godz. zegarowych dla osób niepełnosprawnych (zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności).

Nazwa kierunku praktykantów Przewidywana liczba praktykantów w II edycji
Informatyka5
Zarządzanie i inżynieria produkcji5

Oceny kandydatów na praktykantów dokona koordynator projektu a następnie 3-osobowa komisja w składzie koordynator projektu, przedstawiciel Instytutu PWSZ w Gnieźnie
w zależności od kierunku studiów kandydata na praktykę oraz przedstawiciel pracodawcy,
u którego będzie odbywała się praktyka. Ostateczną decyzję zgodnie z Regulaminem rekrutacji studentów do projektu podejmuje Rektor.

Wniosek o udział w projekcie (formularz wniosku – zał. 2), podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania zakładu pracy/instytucji i składania oświadczeń woli, należy złożyć w Sekretariacie Rektora PWSZ w Gnieźnie lub przesłać pocztą tradycyjną na adres Sekretariat PWSZ w Gnieźnie, ul. ks. kard. St. Wyszyńskiego 38, 62-200 Gniezno w terminie
do 17 października 2017 r.
 z dopiskiem II edycja „Program praktyk zawodowych
w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”. W przypadku przesłania drogą pocztową decyduje data wpływu wniosku do Uczelni. Wniosek, który nie wpłynie  w wyznaczonym terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu.

Z uwagi na ograniczoną liczbę studentów poszczególnych kierunków biorących udział
w projekcie oraz wpływ studenta na wybór miejsca praktyki może nie być możliwe skierowanie praktykantów, o których wnioskowały zakłady pracy/instytucje. Po rekrutacji studentów do projektu Uczelnia poinformuje zakład pracy o wynikach rekrutacji i ostatecznej liczbie praktykantów, którzy zostaną skierowani do zakładów pracy/instytucji.

Pytania w sprawie Projektu można kierować do Biura Projektu, tel.: 61 424 29 42 w. 333 (Rektorat), 61 425 72 84 w. 231 (Kampus Wrzesińska).

Informacji udzielają: mgr Kamilla Kierzkowska oraz mgr inż. Agnieszka Tunak-Grześkowiak

e-mail: k.kierzkowska@pwsz-gniezno.edu.pla.grzeskowiak@pwsz-gniezno.edu.pl

Zakłady pracy/instytucje zakwalifikowane do przyjęcia na praktyki zawodowe (kursowe i pilotażowe) w ramach II edycji projektu


Lista załączników:

Zał. 1 – Regulamin wyboru zakładów pracy/instytucji i opiekunów praktyk
Zał. 2 – Wniosek zakładu pracy/instytucji o udział w projekcie

Zał. 3. Zakładane efekty kształcenia na kierunku Informatyka
Zał. 3. Zakładane efekty kształcenia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Zał. 4. Regulamin kursowej praktyki zawodowej

Zał. 5. Regulamin pilotażowej praktyki zawodowej na kierunku Informatyka
Zał. 5. Regulamin pilotażowej praktyki zawodowej na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji


FE Wiedza Edukacja Rozwoj

 Rekrutacja uczelnianych opiekunów praktyk w projekcie

„Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” – II. edycja
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie ogłasza z dniem 29 września 2017 rekrutację uczelnianych opiekunów praktyk (kursowych i pilotażowych) studentów PWSZ
w Gnieźnie w II edycji  projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizacja projektu przez PWSZ w Gnieźnie obejmuje dwie edycje 5-miesięcznych praktyk zawodowych (2 miesiące kursowej i 3 miesiące pilotażowej) dla studentów studiów inżynierskich II i III roku, którzy odbyli już 6 tygodni praktyki kursowej:

Edycja II – w roku akademickim 2017/2018 (rekrutacja studentów X/XI.2017 i realizacja praktyk w przedziale czasowym XI.2017 -VI.2018 r.)

Planowana liczba studentów objętych II edycją projektu to 10 studentów studiów stacjonarnych II i III roku, którzy odbyli już minimum 6 tygodni praktyk w ramach programu studiów a w projekcie zrealizują 5 miesięcy praktyk (2 miesiące kursowej praktyki, 3 miesiące pilotażowej). Praktyka powinna odbyć się w nieprzekraczalnym terminie do 15.06.2018 r. w wymiarze 100 dni roboczych zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Nazwa kierunku praktykantów Przewidywana liczba opiekunów praktyk z kierunku
 Informatyka1
 Zarządzanie i inżynieria produkcji1

Podpisany wniosek o udział w II edycji  projektu (formularz wniosku – zał. 2 do ogłoszenia) należy złożyć w Sekretariacie Rektora PWSZ w Gnieźnie lub przesłać pocztą tradycyjną na adres Sekretariat PWSZ w Gnieźnie, ul. ks. kard. St. Wyszyńskiego 38, 62-200 Gniezno w terminie do 17 października 2017 r.
W przypadku przesłania drogą pocztową decyduje data wpływu wniosku do Uczelni. Wniosek, który nie wpłynie  w wyznaczonym terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu.

Pytania w sprawie Projektu można kierować do Biura Projektu, tel.: 61 424 29 42 w. 333 (Rektorat), 61 425 72 84 w. 231 (Kampus Wrzesińska)

Informacji udzielają: mgr Kamilla Kierzkowska oraz mgr inż. Agnieszka Tunak-Grześkowiak

e-mail: k.kierzkowska@pwsz-gniezno.edu.pla.grzeskowiak@pwsz-gniezno.edu.pl

Regulamin wyboru uczelnianych opiekunów praktyk

Wniosek nauczyciela akademickiego o udział w II edycji projektu


I Edycja

plakat07
praktyki7