USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

ECTS Zarządzanie i inżynieria produkcji – niestacjonarne

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW
ECTS
Karty opisu przedmiotów

Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji– studia niestacjonarne

Karty opisu przedmiotów kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji

Algebra liniowa z geometrią analityczną

Analiza danych

Analiza matematyczna

Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych

Badania operacyjne

Badania rynkowe i marketingowe

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Biznes plan

Business Inteligence

Ekonometria

Etyka zawodowa

Fizyka

Grafika inżynierska 1

Grafika inżynierska 2

Inżynieria jakości

Język obcy – rosyjski SEM III

Język obcy – rosyjski SEM IV

Komunikacja interpersonalna

Komunikacja w biznesie

Logistyka w przedsiębiorstwie

Marketing w handlu i usługach

Materiałoznawstwo

Mechanika techniczna

Metody optymalizacji

Metrologia

Mikroekonomia

Modele biznesu

Negocjacje i techniki negocjacyjne

Ochrona zasobów naturalnych i środowiska

Organizacja przygotowania produkcji

Organizacja stanowisk i badanie pracy

Podstawy technologii

Podstawy elektrotechniki

Podstawy etyki

Podstawy filozofii

Podstawy konstrukcji maszyn 1

Podstawy konstrukcji maszyn 2

Podstawy marketingu

Podstawy organizowania działalności gospodarczej

Podstawy zarządzania

Praktyka zawodowa 1

Praktyka zawodowa 2

Praktyka zawodowa 3

Praktyka zawodowa 4

Prawo gospodarcze

Procesy innowacyjne i polityka patentowa

Projektowanie komputerowe CAD

Projektowanie procesów technologicznych

Projektowanie systemów produkcyjnych

Projektowanie zakładów przemysłowych

Statystyka opisowa

Statystyka matematyczna

Systemy zarządzania produkcją

Techniki sprzedaży i obsługi klienta

Technologie chemiczne w ochronie środowiska

Umowy cywilno-prawne

Wprowadzenie do programowania

Wytrzymałość materiałów

Zarządzanie innowacjami

Zarządzanie kadrami

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie produkcją i usługami

Zarządzanie przedsiębiorstwem

Zarządzanie relacjami z klientami

Zarządzanie w czasie

Zarządzanie zmianami – niestacjonarne

Zintegrowane systemy ERP (I-scala)