USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

ECTS Zarządzanie i inżynieria produkcji – stacjonarne

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW
ECTS
Karty opisu przedmiotów

Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji– studia stacjonarne

Karty opisu przedmiotów kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji

Algebra liniowa z geometrią analityczną

Analiza danych

Analiza matematyczna

Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych

Badania operacyjne

Badania rynkowe i marketingowe

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Biznes plan

Business Inteligence

Ekonometria 

Etyka zawodowa

Fizyka

Grafika inżynierska 1 

Grafika inżynierska 2

Inżynieria jakości

Język obcy – angielski

Język obcy – rosyjski SEM I

Język obcy – rosyjski SEM II

Język obcy – rosyjski SEM III

Komunikacja interpersonalna

Komunikacja w biznesie

Logistyka w przedsiębiorstwie

Makroekonomia

Marketing w handlu i usługach

Materiałoznawstwo 

Mechanika techniczna

Metody optymalizacji

Metrologia

Mikroekonomia

Modele biznesu

Negocjacje i techniki negocjacyjne

Ochrona zasobów naturalnych i środowiska

Organizacja przygotowania produkcji

Organizacja stanowisk i badanie pracy

Podstawy technologii

Podstawy elektrotechniki

Podstawy etyki 

Podstawy filozofii

Podstawy konstrukcji maszyn 1

Podstawy konstrukcji maszyn 2

Podstawy marketingu

Podstawy organizowania działalności gospodarczej

Podstawy zarządzania

Praktyka zawodowa 1

Praktyka zawodowa 2

Praktyka zawodowa 3 

Praktyka zawodowa 4

Prawo gospodarcze

Procesy innowacyjne i polityka patentowa

Projektowanie komputerowe CAD 

Projektowanie procesów technologicznych

Statystyka matematyczna

Statystyka opisowa

Systemy zarządzania produkcją

Techniki sprzedaży i obsługi klienta

Technologie chemiczne w ochronie środowiska

Umowy cywilno-prawne

Wprowadzenie do programowania

Wytrzymałość materiałów

Zarządzanie innowacjami

Zarządzanie kadrami 

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie produkcją i usługami 

Zarządzanie przedsiębiorstwem

Zarządzanie relacjami z klientami

Zarządzanie w czasie 

Zarządzanie zmianami 

Zintegrowane systemy ERP (I-scala)