USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

ECTS Fizjoterapia – stacjonarne od naboru 2020/2021

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW
ECTS
Karty opisu przedmiotów

Kierunek: Fizjoterapia – studia stacjonarne od naboru 2020/2021

Karty opisu przedmiotów kształcenia dla kierunku Fizjoterapii

Adaptowana aktywność fizyczna i sport osób z niepełnosprawnościami I

Adaptowana aktywność fizyczna i sport osób z niepełnosprawnościami II

Anatomia funkcjonalna, rentgenowska i palpacyjna

Anatomia Prawidłowa

Biochemia

Biofizyka

Biologia medyczna

Biomechanika kliniczna

Biomechanika stosowana i ergonomia

Dydaktyka fizjoterapii

Diagnostyka funkcjonalna w chorobach wewnętrznych I

Diagnostyka funkcjonalna w chorobach wewnętrznych II

Diagnostyka funkcjonalna w dysfunkcjach układu ruchu II

Ekonomia i systemy ochrony zdrowia oraz zarządzanie i marketing

Fizjoterapia kliniczna w chorobach wewnętrznych w pulmonologii

Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach układu ruchu w medycynie sportowej

Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach układu ruchu w neurologii i neurochirurgii I

Fizjoterapia ogólna I

Fizjoterapia ogólna II

Fizjoterapia w chorobach wewnętrznych  w kardiologii i kardiochirurgii I

Fizjoterapia w neurologii i neurochirurgii

Fizjoterapia w stomatologii – semestr II

Fizjoterapia w stomatologii – semestr III

Fizjoterapia w stomatologii – semestr V

Genetyka

Gimnastyka osób w wieku podeszłym

Historia fizjoterapii

Język angielski – semestr I

Język angielski – semestr II

Język angielski – semestr III

Język angielski – semestr IV

Język migowy

Kliniczne podstawy fizjoterapii w intensywnej terapii – semestr V

Kliniczne podstawy fizjoterapii w intensywnej terapii – semestr VI

Kliniczne podstawy fizjoterapii w medycynie sportowej

Kliniczne podstawy fizjoterapii w reumatologii

Kliniczne podstawy w kardiologii i kardiochirurgii

Kliniczne podstawy w neurologii i neurochirurgii

Kliniczne podstawy w neurologii i neurochirurgii

Kliniczne podstawy w psychiatrii

Kliniczne podstawy w pulmonologii

Kinezyterapia I

Kinezyterapia II

Komunikacja społeczna w ochronie zdrowia

Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu I

Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu II

Masaż

Masaż limfatyczny

Masaż głęboki tkanek

Medycyna fizykalna – fizykoterapia i balneoklimatologia I

Medycyna fizykalna – fizykoterapia i balneoklimatologia II

Metody specjalne fizjoterapii (metody reedukacji posturalnej, reedukacji nerwowo-mięśniowej, neurorehabilitacji, terapii neurorozwojowej, manualnej) I

Odnowa biologiczna

Patologia ogólna

Podstawy fizjoterapii klinicznej w ginekologii i położnictwie

Psychologia w pracy fizjoterapeuty

Technologie informacyjne

Telerehabilitacja

Terapia manualna

Wychowanie fizyczne – semestr I

Wychowanie fizyczne – semestr II


Archiwum

Masaż limfatyczny