USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

ECTS Fizjoterapia – stacjonarne od naboru 2019/20

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW
ECTS
Karty opisu przedmiotów

Kierunek: Fizjoterapia – studia stacjonarne od naboru 2019/2020

Karty opisu przedmiotów kształcenia dla kierunku Fizjoterapia


Semestr I

Anatomia

Biologia medyczna

Genetyka

Biochemia

Fizjologia

Biofizyka

Pierwsza pomoc

Język obcy I

Wychowanie fizyczne

Psychologia

Pedagogika

Socjologia

Zdrowie publiczne

Demografia i epidemiologia

Technologie informacyjne

Historia fizjoterapii

Fizjoterapia ogólna

Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu

Fizjoprofilaktyka i promocja zdrowia

Język migowy


Semestr II

Anatomia

Fizjologia

Kinezjologia i ocena chodu

Język obcy II

Wychowanie fizyczne

Psychologia

Filozofia, bioetyka

Fizjoterapia ogólna

Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu

Balneoklimatologia i odnowa biologiczna

Praktyka asystencka

Gimnastyka osób w wieku podeszłym

Psychologia w sporcie

Podstawy żywienia w sporcie


Semestr III

Anatomia funkcjonalna, rentgenowska, palpacyjna

Farmakologia w fizjoterapii

Biomechanika stosowana i ergonomia

Patologia ogólna

Język obcy III

Wychowanie fizyczne

Komunikacja kliniczna

Dydaktyka fizjoterapii

Podstawy prawa (prawa: własności intelektualnej, medycznego, cywilnego, pracy)

Ekonomia i systemy ochrony zdrowia oraz zarządzanie i marketing

Kinezyterapia I

Medycyna fizykalna – fizykoterapia i balneoklimatologia I

Adaptowana aktywność fizyczna i sport osób z niepełnosprawnościami

Psychologiczny aspekt pracy z pacjentem

Muzykoterapia

Leczenie bólu u osób starszych

Przeciążenia ruchowe

Komunikacja społeczna w ochronie zdrowia


Semestr IV

Biomechanika kliniczna

Język obcy IV (Egzamin B2+)

Kinezyterapia II

Terapia manualna

Medycyna fizykalna – fizykoterapia i balneoklimatologia I

Masaż

Wakacyjna praktyka z kinezyterapii

Prawo medyczne i prawo pacjenta

Dokumentacja fizjoterapeutyczna

Podstawy diagnostyki obrazowej

Telerehabilitacja


Semestr V

Kliniczne podstawy fizjoterapii w ortopedii i traumatologii

Kliniczne podstawy fizjoterapii w medycynie sportowej

Kliniczne podstawy fizjoterapii w reumatologii

Kliniczne podstawy fizjoterapii w pediatrii i neurologii dziecięcej

Kliniczne podstawy fizjoterapii w kardiologii i kardiochirurgii 

Kliniczne podstawy fizjoterapii w chirurgii

Kliniczne podstawy fizjoterapii w ginekologii i położnictwie

Kliniczne podstawy fizjoterapii w geriatrii

Kliniczne podstawy fizjoterapii w psychiatrii

Diagnostyka funkcjonalna w dysfunkcjach układu ruchu I

Diagnostyka funkcjonalna w chorobach wewnętrznych I

Planowanie fizjoterapii w dysfunkcjach układu ruchu I

Praktyka z fizjoterapii klinicznej, fizjoterapii i masażu

Fizjoterapia w stomatologii

Rehabilitacja aktywna


Semestr VI

Metody specjalne fizjoterapii (metody reedukacji posturalnej, reedukacji nerwowo-mięśniowej, neurorehabilitacji, terapii neurorozwojowej, manualnej) I

Kliniczne podstawy w neurologii i neurochirurgii

Kliniczne podstawy fizjoterapii w pulmonologii

Kliniczne podstawy fizjoterapii w intensywnej terapii

Fizjoterapia kliniczna w chorobach wewnętrznych w onkologii i medycynie paliatywnej.

Diagnostyka funkcjonalna w dysfunkcjach układu ruchu II

Diagnostyka funkcjonalna w chorobach wewnętrznych II

Diagnostyka funkcjonalna w wieku rozwojowym

Planowanie fizjoterapii w dysfunkcjach układu ruchu II

Planowanie fizjoterapii w chorobach wewnętrznych I

Wakacyjna praktyka profilowana wybieralna

Masaż limfatyczny

Głęboki masaż tkanek

Podstawy holistycznej opieki okołoporodowej


Semestr VII

Metody specjalne fizjoterapii (metody reedukacji posturalnej, reedukacji nerwowomięśniowej, neurorehabilitacji, terapii neurorozwojowej, manualnej) II

Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach układu ruchu w medycynie sportowej

Fizjoterapia kliniczna w chorobach wewnętrznych w kardiologii i kardiochirurgii I

Fizjoterapia kliniczna w chorobach wewnętrznych w pulmonologii

Fizjoterapia kliniczna w chorobach wewnętrznych w chirurgii

Fizjoterapia kliniczna w chorobach wewnętrznych w pediatrii

Planowanie fizjoterapii w dysfunkcjach układu ruchu III

Planowanie fizjoterapii w chorobach wewnętrznych II

Metodologia badań naukowych i statystyka

Praktyka z fizjoterapii klinicznej, fizjoterapii i masażu


Semestr VIII

Metody specjalne fizjoterapii (metody reedukacji posturalnej, reedukacji nerwowomięśniowej, neurorehabilitacji, terapii neurorozwojowej, manualnej) III

Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach układu ruchu wieku rozwojowym I

Fizjoterapia kliniczna w chorobach wewnętrznych w kardiologii i kardiochirurgii II

Planowanie fizjoterapii w chorobach wewnętrznych III

Planowanie fizjoterapii w wieku rozwojowym I

Seminarium magisterskie I

Wakacyjna praktyka profilowana wybieralna


Semestr IX

Wyroby medyczne

Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach układu ruchu w neurologii i neurochirurgii II

Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach układu ruchu w wieku rozwojowym II 

Fizjoterapia kliniczna w chorobach wewnętrznych w ginekologii i położnictwie

Fizjoterapia kliniczna w chorobach wewnętrznych w geriatrii

Fizjoterapia kliniczna w chorobach wewnętrznych w psychiatrii

Fizjoterapia kliniczna w chorobach wewnętrznych w onkologii i medycynie paliatywnej

Planowanie fizjoterapii w wieku rozwojowym II


Semestr X

Praktyka z fizjoterapii klinicznej, fizykoterapii i masażu – praktyka semestralna