USOS Logo FaceBook Logo Instagram Logo

ECTS Fizjoterapia – stacjonarne od naboru 2019/20

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW
ECTS
Karty opisu przedmiotów

Kierunek: Fizjoterapia – studia stacjonarne od naboru 2019/2020

Karty opisu przedmiotów kształcenia dla kierunku Fizjoterapia

Diagnostyka funkcjonalna w wieku rozwojowym

Fizjoterapia kliniczna w chorobach wewnętrznych w onkologii i medycynie paliatywnej.

Fizjoterapia kliniczna w chorobach wewnętrznych w pediatrii

Fizjoterapia w chorobach wewnętrznych  w kardiologii i kardiochirurgii II

Fizjoterapia w neurologii i neurochirurgii

Kliniczne podstawy fizjoterapii w ginekologii i położnictwie

Kliniczne podstawy fizjoterapii w pediatrii i neurologii dziecięcej

Planowanie fizjoterapii w dysfunkcjach układu ruchu I

Planowanie fizjoterapii w dysfunkcjach układu ruchu II

Diagnostyka funkcjonalna w dysfunkcjach układu ruchu

Wychowanie fizyczne – semestr VII

Wychowanie fizyczne – semestr VIII

Kliniczne podstawy w neurologii i neurochirurgii

Metody specjalne fizjoterapii (metody reedukacji posturalnej, reedukacji nerwowo-mięśniowej, neurorehabilitacji, terapii neurorozwojowej, manualnej) I

Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach układu ruchu w medycynie sportowej

Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach układu ruchu w neurologii i neurochirurgii I

Kliniczne podstawy fizjoterapii w reumatologii

Planowanie fizjoterapii w chorobach wewnętrznych I

Podstawy holistycznej opieki okołoporodowej

Gimnastyka osób starszych

Metodologia badań naukowych i statystyka

Praktyka z fizjoterapii klinicznej, fizjoterapii i masażu — Semestr 5

Praktyka z fizjoterapii klinicznej, fizjoterapii i masażu — Semestr 7

Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach układu ruchu wieku rozwojowym — Semestr 8

Planowanie fizjoterapii w wieku rozwojowym I — Semestr 8